Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng 2020, YPB-YDHP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn YPB (ĐH Y Dược Hải Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Dược Hải Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDHP được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng (viết tắt: ĐHYDHP) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Dược Hải Phòng mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYDHP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDHP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2020: Điểm chuẩn YPB - Điểm chuẩn ĐHYDHP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101A Y khoa (A) А00 26
2 7720101B Y Khoa (8) B00 27
3 7720110 Y học dự phòng B00 21.4
4 7720115 Y học cổ truyền B00 23.9
5 7720201A Dược học (A) А00 25.65
6 7720201B Dược học (B) B00 26
7 7720201D Dược học (D) D07 23.85
8 7720301 Điều dưỡng B00 22.85
9 7720501 Răng Hàm Mặt B00 26.8
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm Y học B00 24.6

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng mới nhất

Cập nhật:
Top