Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Thái Bình 2020, YTB-YDTB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn YTB (ĐH Y Dược Thái Bình) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Dược Thái Bình trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDTB được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Dược Thái Bình NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược Thái Bình (viết tắt: ĐHYDTB) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Dược Thái Bình mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYDTB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDTB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2020: Điểm chuẩn YTB - Điểm chuẩn ĐHYDTB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 TTNV<=3 27.15
2 7720201 Dược học A00 TTNV<=3 25.75
3 7720110 Y học dự phòng B00 19.75
4 7720301 Điều dưỡng A00 24.4
5 7720701 Y tế công cộng A00 16
6 7720701 Y tế công cộng B00 16

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Dược Thái Bình mới nhất

Cập nhật:
Top