Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM 2020, Điểm chuẩn YDS-ĐHYDTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn YDS (ĐH Y Dược TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Dược TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Dược TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược TPHCM (viết tắt: ĐHYDTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Dược TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYDTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn YDS - Điểm chuẩn ĐHYDTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 28.45
2 7720101_02 Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) B00 27.7
3 7720110 Y học dự phòng B00 21.95
4 7720115 Y học cổ truyền B00 25
5 7720201 Dược học B00 26.2
6 7720201 Dược học A00 26.2
7 7720201_02 Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) B00 24.2
8 7720201_02 Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) A00 24.2
9 7720301 Điều dưỡng B00 23.65
10 7720301_04 Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) B00 21.65
11 7720301_02 Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) B00 22.5
12 7720301_03 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức B00 23.5
13 7720401 Dinh dưỡng B00 23.4
14 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00 28
15 7720501_02 Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) B00 27.1
16 7720502 Kỹ thuật phục hình răng B00 24.85
17 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.35
18 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.45
19 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 23.5
20 7720701 Y tế công cộng B00 19

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Dược TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top