Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2020, TYS-YKPNT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TYS (ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YKPNT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (viết tắt: ĐHYKPNT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYKPNT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YKPNT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020: Điểm chuẩn TYS - Điểm chuẩn ĐHYKPNT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101TP Y khoa B00 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên 26.35
2 7720101TQ Y khoa B00 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên 27.5
3 7720201TP Dược học B00 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên 26.05
4 7720201TQ Dược học B00 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên 26.6
5 7720301TP Điều Dưỡng B00 23.7
6 7720301TQ Điều Dưỡng B00 23.45
7 7720401TP Dinh Dưỡng B00 23
8 7720401TQ Dinh Dưỡng B00 22.45
9 7720501TP Răng Hàm Mặt B00 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên 26.5
10 7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên 27.55
11 7720601TP Kỹ thuật xét nghiệp y học B00 25.6
12 7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệp y học B00 25.5
13 7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.65
14 7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.75
15 7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 24.5
16 7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 21.15
17 7720701TP Y tế công cộng B00 20.4
18 7720701TQ Y tế công cộng B00 19

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Cập nhật:
Top