Điểm chuẩn Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 2020, THU-YKTVN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn THU (ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YKTVN được công bố chính thức bởi Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (viết tắt: ĐHYKTVN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYKTVN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YKTVN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam năm 2020: Điểm chuẩn THU - Điểm chuẩn ĐHYKTVN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 19
2 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng A00; A01; B00; B08 19
3 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học A00; A01; B00; B08 19
4 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh y học A00; A01; B00; B08 19
5 7720399 Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả A00; A01; B00; B08 19

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam mới nhất

Cập nhật:
Top