Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng 2020, YTC-YTCC

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn YTC (ĐH Y Tế Công Cộng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Tế Công Cộng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTCC được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Tế Công Cộng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Tế Công Cộng (viết tắt: ĐHYTCC) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Tế Công Cộng mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYTCC và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YTCC qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2020: Điểm chuẩn YTC - Điểm chuẩn ĐHYTCC

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
2 Kỹ thuật phục hồi chức năng 19
3 Y tế công cộng 15.5
4 Dinh dưỡng 15.5
5 Công tác xã hội 14
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Tế Công Cộng mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của Trường Đại học Y tế công cộng 2021

Trường Đại học Y tế công cộng công bố điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn từng ngành học của ĐH Y tế công cộng.

Cập nhật:
Top