Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 2011, DTS-SPĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTS (ĐH Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHSPĐHTN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2011: Điểm chuẩn DTS - Điểm chuẩn ĐHSPĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 108 Sư phạm Toán học A 14
2 109 Sư phạm Vật lý A 13
3 110 Sư phạm Tin học A 13
4 201 Sư phạm Hóa học A 13
5 301 Sư phạm Sinh học B 14
6 501 Sư phạm Giáo dục Chính trị C 14
7 501 Sư phạm Giáo dục Chính trị D1 13
8 601 Sư phạm Ngữ văn C 16.5
9 602 Sư phạm Lịch sử C 14
10 603 Sư phạm Địa lý C 15
11 604 Sư phạm Tâm lý Giáo dục C 14
12 604 Sư phạm Tâm lý Giáo dục D1 13
13 901 Sư phạm Tâm lý Giáo dục D1 16
14 902 Sư phạm Thể dục thể thao T 18
15 903 Sư phạm Mầm non M 17
16 904 Sư phạm TDTT – Quốc phòng T 17
17 905 Sư phạm Âm nhạc N 25
18 906 Sư phạm Mỹ thuật H 14
19 800 Sư phạm Toán – Tin A 13
20 801 Sư phạm Toán – Lý A 13
21 802 Sư phạm Sinh – Hóa B 15.5
22 803 Sư phạm Văn – Địa C 17.5
23 804 Sư phạm Văn – Sử C 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn qua các năm của trường đại học sư phạm Thái Nguyên để các bạn thi sinh có thể đối chiếu và dự đoán về điểm chuẩn của năm nay. 

Cập nhật:
Top