Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 2014, DTS-SPĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTS (ĐH Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHSPĐHTN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014: Điểm chuẩn DTS - Điểm chuẩn ĐHSPĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140101 Giáo dục học: SP Tâm lý – Giáo dục C,D1 13
2 7140201 Giáo dục Mầm non M Xét tuyển kết hợp thi tuyển 29.58
3 7140202 Giáo dục Tiểu học: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh D1 17
4 7140205 Giáo dục Chính trị C,D1 13
5 7140206 Giáo dục Thể chất: Giáo dục Thể chất Quốc phòng, Giáo dục thể chất T Xét tuyển kết hợp thi tuyển 19.68
6 7140209 Sư phạm Toán học: SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin A 18.5
7 7140209 Sư phạm Toán học: SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin A1 18
8 7140210 Sư phạm Tin học A,A1 13
9 7140211 Sư phạm Vật Lý A,A1 16
10 7140212 Sư phạm Hoá học A 18.5
11 7140213 Sư phạm Sinh học: SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá B 17.5
12 7140217 Sư phạm Ngữ Văn: SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa C,D1 16
13 7140218 Sư phạm Lịch Sử C 15
14 7140219 Sư phạm Địa Lý C 16.5
15 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn qua các năm của trường đại học sư phạm Thái Nguyên để các bạn thi sinh có thể đối chiếu và dự đoán về điểm chuẩn của năm nay. 

Cập nhật:
Top