Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 2016, DTS-SPĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTS (ĐH Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHSPĐHTN) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2016: Điểm chuẩn DTS - Điểm chuẩn ĐHSPĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140231_D01 Sư phạm Tiếng Anh D01 ---
2 7140221_N00 Sư phạm Âm nhạc N00 ---
3 7140219_D10 Sư phạm Địa Lý D10 16
4 7140219_C04 Sư phạm Địa Lý C04 20
5 7140219_C00 Sư phạm Địa Lý C00 19
6 7140218_C03 Sư phạm Lịch Sử C03 16
7 7140218_C00 Sư phạm Lịch Sử C00 17
8 7140217_D14 Sư phạm Ngữ Văn D14 16
9 7140217_D01 Sư phạm Ngữ Văn D01 18.5
10 7140217_C00 Sư phạm Ngữ Văn C00 20.5
11 7140213_D08 Sư phạm Sinh học D08 16
12 7140213_B00 Sư phạm Sinh học B00 16
13 7140212_D07 Sư phạm Hoá học D07 16
14 7140212_A00 Sư phạm Hoá học A00 16
15 7140211_A01 Sư phạm Vật Lý A01 16
16 7140211_A00 Sư phạm Vật Lý A00 17
17 7140210_D07 Sư phạm Tin học D07 ---
18 7140210_A01 Sư phạm Tin học A01 15
19 7140210_A00 Sư phạm Tin học A00 15
20 7140209_A01 Sư phạm Toán học A01 16
21 7140209_A00 Sư phạm Toán học A00 20.5
22 7140206_C00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - C00) 0 1
23 7140206_B00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - B00) 0 1
24 7140206_A00 Giáo dục Thể chất (Xét học bạ - A00) 0 1
25 7140205_C20 Giáo dục Chính trị C20 ---
26 7140205_C19 Giáo dục Chính trị C19 ---
27 7140205_C00 Giáo dục Chính trị C00 15
28 7140202_D11 Giáo dục Tiểu học D11 ---
29 7140202_D09 Giáo dục Tiểu học D09 ---
30 7140202_D01 Giáo dục Tiểu học D01 17
31 7140201_M01 Giáo dục Mầm non M01 ---
32 7140201_M00 Giáo dục Mầm non M00 22.5
33 7140101_C20 Giáo dục học C20 ---
34 7140101_C04 Giáo dục học C04 15
35 7140101_C00 Giáo dục học C00 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn qua các năm của trường đại học sư phạm Thái Nguyên để các bạn thi sinh có thể đối chiếu và dự đoán về điểm chuẩn của năm nay. 

Cập nhật:
Top