Điểm chuẩn Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam 2016, NVH-ANQGVN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn NVH (ĐH Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ANQGVN được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (viết tắt: HVANQGVN) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVANQGVN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ANQGVN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2016: Điểm chuẩn NVH - Điểm chuẩn HVANQGVN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 0 22
2 7210209 Nhạc Jazz 0 22
3 7210208 Piano 0 22
4 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây 0 22
5 7210205 Thanh nhạc 0 22
6 7210204 Chỉ huy âm nhạc 0 22
7 7210203 Sáng tác âm nhạc 0 22
8 7210201 Âm nhạc học 0 22

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam mới nhất

Cập nhật:
Top