Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân 2012, ANH-ANND

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn ANH (ĐH An Ninh Nhân Dân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện An Ninh Nhân Dân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ANND được công bố chính thức bởi Trường Học Viện An Ninh Nhân Dân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện An Ninh Nhân Dân (viết tắt: HVANND) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện An Ninh Nhân Dân mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVANND và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ANND qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2012: Điểm chuẩn ANH - Điểm chuẩn HVANND

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ an ninh A Thí sinh Nam 21.5
2 Nghiệp vụ an ninh A Thí sinh Nữ 22.5
3 Công nghệ thông tin A Thí sinh Nam 20.5
4 Công nghệ thông tin A Thí sinh Nữ 19.5
5 Luật A Thí sinh Nam 19
6 Luật A Thí sinh Nữ 22.5
7 Nghiệp vụ an ninh C Thí sinh Nam 21.5
8 Nghiệp vụ an ninh C Thí sinh Nữ 23.5
9 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C Thí sinh Nam 17.5
10 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C Thí sinh Nữ 22
11 Luật C Thí sinh Nam 19.5
12 Luật C Thí sinh Nữ 24.5
13 Ngôn ngữ Anh D1 Thí sinh Nam 27
14 Ngôn ngữ Anh D1 Thí sinh Nữ 31.5
15 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 Thí sinh Nam 21
16 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 Thí sinh Nữ 31.5
17 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D1 Thí sinh Nam 17.5
18 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D1 Thí sinh Nữ 19.5
19 Luật D1 Thí sinh Nam 18
20 Luật D1 Thí sinh Nữ 21.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện An Ninh Nhân Dân mới nhất

Cập nhật:
Top