Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng 2016, Điểm chuẩn BPH-HVBP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Biên Phòng năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn BPH (ĐH Biên Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Biên Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn BP được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Biên Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Biên Phòng (viết tắt: HVBP) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Biên Phòng mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVBP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH BP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Biên Phòng năm 2016: Điểm chuẩn BPH - Điểm chuẩn HVBP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860206 Biên phòng (Quân khu 9) A01 20.5
2 7860206 Biên phòng (Quân khu 9) C00 22.75
3 7860206 Biên phòng (Quân khu 7) A01 17.75
4 7860206 Biên phòng (Quân khu 7) C00 21
5 7860206 Biên phòng (Quân khu 5) A01 17.75
6 7860206 Biên phòng (Quân khu 5) C00 23.25
7 7860206 Biên phòng (Quân khu 4) C00 23
8 7860206 Biên phòng A01 18
9 7860206 Biên phòng C00 24.5
10 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Đào tạo giáo viên quốc phòng và an ninh) C00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Biên Phòng mới nhất

17 trường Quân đội công bố điểm chuẩn 2021

17 trường Quân đội công bố điểm chuẩn 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của 17 trường Quân đội nhân dân năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi.

Cập nhật:
Top