Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng 2017, Điểm chuẩn BPH-HVBP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Biên Phòng năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn BPH (ĐH Biên Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Biên Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn BP được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Biên Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Biên Phòng (viết tắt: HVBP) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Biên Phòng mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVBP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH BP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Biên Phòng năm 2017: Điểm chuẩn BPH - Điểm chuẩn HVBP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc C00 Thí sinh mức 28,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. 28.5
2 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) C00 27.25
3 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. 26.75
4 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 Thí sinh mức 25,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. 25.75
5 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5,50. 26.5
6 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc A01 24.5
7 7860214 Thí sinh Nam Quân khu 5 A01 23
8 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 23.25
9 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 19
10 7380101 Luật Thí sinh Nam miền Bắc C00 Thí sinh mức 28,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00. 28.25
11 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) C00 Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. 27
12 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. 26.5
13 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,25. 25.5
14 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. 25.75
15 7380101 Luật Thí sinh Nam miền Bắc A01 Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80. 24.25
16 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 A01 22.75
17 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. 22.5
18 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 18.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Biên Phòng mới nhất

17 trường Quân đội công bố điểm chuẩn 2021

17 trường Quân đội công bố điểm chuẩn 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của 17 trường Quân đội nhân dân năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi.

Cập nhật:
Top