Điểm chuẩn Học viện cán bộ TPHCM 2020, Điểm chuẩn HVC-HVCBTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học viện cán bộ TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HVC (ĐH Cán bộ TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học viện cán bộ TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CBTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Học viện cán bộ TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học viện cán bộ TPHCM (viết tắt: HVCBTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học viện cán bộ TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVCBTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CBTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Học viện cán bộ TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn HVC - Điểm chuẩn HVCBTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310205 Quản lý Nhà nước 24
2 7380101 Luật 24.25
3 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 23.55
4 7310201 Chính trị học 23.25
5 7760101 Công tác xã hội 21.75

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học viện cán bộ TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top