Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 2013, CSH-CSND

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CSH (ĐH Cảnh Sát Nhân Dân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CSND được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân (viết tắt: HVCSND) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVCSND và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CSND qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2013: Điểm chuẩn CSH - Điểm chuẩn HVCSND

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860102 Điều tra trinh sát A(nam) 26.5
2 7860102 Điều tra trinh sát A1(nam) 21
3 7860102 Điều tra trinh sát C(nam) 22.5
4 7860102 Điều tra trinh sát D1(nam) 19.5
5 7860102 Điều tra trinh sát A(nữ) 27.5
6 7860102 Điều tra trinh sát A1(nữ) 25
7 7860102 Điều tra trinh sát C(nữ) 26
8 7860102 Điều tra trinh sát D1(nữ) 25
9 7860104 Điều tra hình sự A(nam) 26.5
10 7860104 Điều tra hình sự A1(nam) 21
11 7860104 Điều tra hình sự C(nam) 22.5
12 7860104 Điều tra hình sự D1(nam) 19.5
13 7860104 Điều tra hình sự A(nữ) 27.5
14 7860104 Điều tra hình sự A1(nữ) 25
15 7860104 Điều tra hình sự C(nữ) 26
16 7860104 Điều tra hình sự D1(nữ) 25
17 7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự A(nam) 26.5
18 7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự A1(nam) 21
19 7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự C(nam) 22.5
20 7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự D1(nam) 19.5
21 7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự A(nữ) 27.5
22 7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự A1(nữ) 25
23 7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự C(nữ) 26
24 7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự D1(nữ) 25
25 7860108 Kỹ thuật hình sự A(nam) 26.5
26 7860108 Kỹ thuật hình sự A1(nam) 21
27 7860108 Kỹ thuật hình sự C(nam) 22.5
28 7860108 Kỹ thuật hình sự D1(nam) 19.5
29 7860108 Kỹ thuật hình sự A(nữ) 27.5
30 7860108 Kỹ thuật hình sự A1(nữ) 25
31 7860108 Kỹ thuật hình sự C(nữ) 26
32 7860108 Kỹ thuật hình sự D1(nữ) 25
33 7860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân A(nam) 26.5
34 7860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân A1(nam) 21
35 7860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân C(nam) 22.5
36 7860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân D1(nam) 19.5
37 7860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân A(nữ) 27.5
38 7860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân A1(nữ) 25
39 7860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân C(nữ) 26
40 7860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân D1(nữ) 25
41 7860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự A(nam) 26.5
42 7860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự A1(nam) 21
43 7860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự C(nam) 22.5
44 7860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự D1(nam) 19.5
45 7860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự A(nữ) 27.5
46 7860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự A1(nữ) 25
47 7860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự C(nữ) 26
48 7860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự D1(nữ) 25
49 7220201 Ngôn ngữ Anh D1(nam) 23
50 7220201 Ngôn ngữ Anh D1(nữ) 30

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân mới nhất

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân 2021 từ 23,09 đến 29,75 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân 2021 từ 23,09 đến 29,75 điểm. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn Học viện CSND năm 2021 để thí sinh nắm rõ.

Cập nhật:
Top