Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 2019, CSH-CSND

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CSH (ĐH Cảnh Sát Nhân Dân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CSND được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân (viết tắt: HVCSND) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVCSND và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CSND qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2019: Điểm chuẩn CSH - Điểm chuẩn HVCSND

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nam A01 19.62
2 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nam C03 23
3 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nam D01 19.88
4 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nữ A01 Tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.19 26.69
5 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nữ C03 27.12
6 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nữ D01 26.89
7 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nam A01 22.91
8 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nam C03 23.32
9 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nam D01 20.15
10 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nữ A01 25.62
11 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nữ C03 26.14
12 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nữ D01 25.44
13 7860100 Gửi đào tạo ngành Y B00 19.92

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân mới nhất

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân 2021 từ 23,09 đến 29,75 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân 2021 từ 23,09 đến 29,75 điểm. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn Học viện CSND năm 2021 để thí sinh nắm rõ.

Cập nhật:
Top