Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển 2020, HCP-CSVPT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HCP (ĐH Chính Sách và Phát Triển) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Chính Sách và Phát Triển trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CSVPT được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển (viết tắt: HVCSVPT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Chính Sách và Phát Triển mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVCSVPT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CSVPT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2020: Điểm chuẩn HCP - Điểm chuẩn HVCSVPT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế 20
2 7310105 Kinh tế phát triển 19
3 7310106 Kinh tế quốc tế 22.75
4 7310205 Quản lý Nhà nước 18.25
5 7340101 Quản trị kinh doanh 22.5
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 22.25
7 7340301 Kế toán 20.25
8 7380107 Luật Kinh tế 21

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của Học viện Chính sách và Phát triển 2021

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của Học viện Chính sách và Phát triển 2021 là bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn từng ngành của HV Chính sách - APD

Cập nhật:
Top