Điểm chuẩn Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 2020, HCA-CTCAND

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HCA (ĐH Chính Trị Công An Nhân Dân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CTCAND được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân (viết tắt: HVCTCAND) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVCTCAND và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CTCAND qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân năm 2020: Điểm chuẩn HCA - Điểm chuẩn HVCTCAND

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND A01 Phía bắc, nam 21.4
2 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND C03 Phía bắc, nam 20.81
3 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND D01 Phía bắc, nam 23.06
4 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND A01 Phía bắc, nữ 25.93
5 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND C03 Phía bắc, nữ 27.34
6 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND D01 Phía bắc, nữ 26.68
7 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND A01 Phía nam, nam 27.3
8 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND C03 Phía nam, nam 22.59
9 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND A01 Phía nam, nữ 25.71
10 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND C03 Phía nam, nữ 26.35
11 7310200 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND D01 Phía nam, nữ 26.06

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân mới nhất

Cập nhật:
Top