Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) 2020, BVH-CNBCVT-PB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn BVH (ĐH Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNBCVT-PB được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) (viết tắt: HVCNBCVT-PB) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVCNBCVT-PB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNBCVT-PB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2020: Điểm chuẩn BVH - Điểm chuẩn HVCNBCVT-PB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông TTNV <= 4 25.25
2 7510301 Công nghệ KT Điện, điện tử TTNV<= 3 24.75
3 7480201 Công nghệ thông tin TTNV <= 3 26.65
4 7480202 An toàn thông tin TTNV <= 10 26.25
5 7329001 Công nghệ đa phương tiện TTNV <=3 25.75
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện TTNV <= 1 25.6
7 7340101 Quản trị kinh doanh TTNV <= 2 24.6
8 7340115 Marketing TTNV <=4 25.5
9 7340301 Kế toán TTNV <=4 24.35
10 7340122 Thương mại điện tử TTNV <=4 25.7

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) mới nhất

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2021

Điểm chuẩn trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) 2021 tăng hay giảm. Cùng Tuyển sinh 24h dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển của HV bưu chính viễn thôn năm nay qua thống kê điểm chuẩn BVH qua các năm trước.

Cập nhật:
Top