Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) 2012, BVS-CNBCVT-PN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn BVS (ĐH Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNBCVT-PN được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) (viết tắt: HVCNBCVT-PN) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVCNBCVT-PN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNBCVT-PN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2012: Điểm chuẩn BVS - Điểm chuẩn HVCNBCVT-PN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510302 Điện tử truyền thông A1, A Hệ ngoài công lập: 10 10
2 C480201 Công nghệ thông tin A1, A Hệ ngoài công lập: 10 10
3 C340101 Quản trị kinh doanh D1 Hệ ngoài công lập: 10.5 10.5
4 C340301 Kế toán D1 Hệ ngoài công lập: 10.5 10.5
5 7520207 Điện tử, truyền thông A1, D1, A Hệ ngoài công lập: 14 (không D1) 20.5
6 7510301 Điện, Điện tử A1, D1, A Hệ ngoài công lập: 14 (không D1) 20.5
7 7480201 Công nghệ thông tin A1, D1, A Hệ ngoài công lập: 14 (không D1) 20.5
8 7340101 Quản trị kinh doanh A1, D1, A Hệ ngoài công lập: 14 20.5
9 7340301 Kế toán A1, D1, A Hệ ngoài công lập: 14 20.5
10 C340101 Quản trị kinh doanh A1, A Hệ ngoài công lập: 10 ---
11 C340301 Kế toán A1, A Hệ ngoài công lập: 10 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) mới nhất

Cập nhật:
Top