Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) 2013, BVS-CNBCVT-PN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn BVS (ĐH Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNBCVT-PN được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) (viết tắt: HVCNBCVT-PN) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVCNBCVT-PN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CNBCVT-PN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2013: Điểm chuẩn BVS - Điểm chuẩn HVCNBCVT-PN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7520207 KT Điện tử truyền thông A,A1,D1 23
2 7520207 KT Điện tử truyền thông (Tự túc học phí) A,A1 16
3 7510301 Công nghệ KT Điện, điện tử A,A1,D1 23
4 7510301 Công nghệ KT Điện, điện tử (Tự túc học phí) A,A1 16.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 23
6 7480201 Công nghệ thông tin (Tự túc học phí) A,A1 16
7 7480203 Công nghệ đa phương tiện A,A1,D1 23
8 7480203 Công nghệ đa phương tiện (Tự túc học phí) A,A1 16
9 7480203 Công nghệ đa phương tiện (Tự túc học phí) D1 16.5
10 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 23
11 7340101 Quản trị kinh doanh (Tự túc học phí) A,A1 16
12 7340101 Quản trị kinh doanh (Tự túc học phí) D1 16.5
13 7340115 Marketing A,A1,D1 23
14 7340115 Marketing (Tự túc học phí) A,A1 16
15 7340115 Marketing (Tự túc học phí) D1 16.5
16 7340301 Kế toán A,A1,D1 23
17 7340301 Kế toán (Tự túc học phí) A,A1 16
18 7340301 Kế toán (Tự túc học phí) D1 16.5
19 C510302 KT Điện tử truyền thông (Tự túc học phí) A,A1 10
20 C480201 Công nghệ thông tin (Tự túc học phí) A,A1 10
21 C340101 Quản trị kinh doanh (Tự túc học phí) A,A1,D1 10
22 C340301 Kế toán (Tự túc học phí) A,A1,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) mới nhất

Cập nhật:
Top