Điểm chuẩn Học Viện Hải Quân 2020, Điểm chuẩn HQH-HVHQ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Hải Quân năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HQH (ĐH Hải Quân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Hải Quân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HQ được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Hải Quân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Hải Quân (viết tắt: HVHQ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Hải Quân mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVHQ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HQ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Học Viện Hải Quân năm 2020: Điểm chuẩn HQH - Điểm chuẩn HVHQ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân - Thí sinh nam miền Bắc A00; A01 Thí sinh mức 25.2; Điểm môn Toán >= 9.2 25.2
2 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân - Thí sinh nam miền Nam A00; A01 Thí sinh mức 24.85: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 8.6; Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý >= 7.5; Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (Tiếng Anh) >= 8.5 24.85

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Hải Quân mới nhất

Cập nhật:
Top