Điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam 2020, HHK-HKVN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HHK (ĐH Hàng Không Việt Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Hàng Không Việt Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HKVN được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam (viết tắt: HVHKVN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Hàng Không Việt Nam mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVHKVN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HKVN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2020: Điểm chuẩn HHK - Điểm chuẩn HVHKVN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01;D96 23.1
2 7510302 Công nghệ kỹ thuật ĐT,TT A00;A01;D90 18.8
3 7520120 Kỹ thuật hàng không A00;A01;D90 24.2
4 7840102 Quản lý hoạt động bay A00;A01;D01;D90 26.2

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam mới nhất

Cập nhật:
Top