Điểm chuẩn Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) 2017, HCS-HCQG(PN)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HCS (ĐH Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HCQG(PN) được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) (viết tắt: HVHCQG(PN)) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVHCQG(PN) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HCQG(PN) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) năm 2017: Điểm chuẩn HCS - Điểm chuẩn HVHCQG(PN)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310205 Quản lí nhà nước A00; A01; D01 20.5
2 7310205 Quản lí nhà nước C00 25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) mới nhất

Cập nhật:
Top