Điểm chuẩn Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự 2018, HFH-HC-HDS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HFH (ĐH Hậu Cần - Hệ Dân sự) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HC-HDS được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự (viết tắt: HVHC-HSD) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVHC-HSD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HC-HDS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự năm 2018: Điểm chuẩn HFH - Điểm chuẩn HVHC-HSD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán A00; A01 Hệ dân sự 14.05

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự mới nhất

Cập nhật:
Top