Điểm chuẩn Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự 2012, DNH-KHQSHDS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNH (ĐH Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KHQSHDS được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự (viết tắt: HVKHQSHDS) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVKHQSHDS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KHQSHDS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2012: Điểm chuẩn DNH - Điểm chuẩn HVKHQSHDS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Tiếng Anh D1 Hệ dân sự 20
2 7220204 Tiếng Trung Quốc ( thi Tiếng Anh và Tiếng Pháp ) D1,D2,D3,D4 Hệ dân sự 20

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự mới nhất

Cập nhật:
Top