Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự 2016, DQH-KTQSHDS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DQH (ĐH Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTQSHDS được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự (viết tắt: HVKTQSHDS) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVKTQSHDS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTQSHDS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2016: Điểm chuẩn DQH - Điểm chuẩn HVKTQSHDS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580208 Kỹ thuật xây dựng A01 18.5
2 7580208 Kỹ thuật xây dựng A00 17.5
3 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 21.25
4 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 20
5 7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A01 19.5
6 7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00 19.75
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 23.5
8 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 22.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự mới nhất

Cập nhật:
Top