Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 2020, KQH-HVKTQS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn KQH (ĐH Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HVKTQS được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự (viết tắt: HVKTQS) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVKTQS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HVKTQS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2020: Điểm chuẩn KQH - Điểm chuẩn HVKTQS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật A00, A01 Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc 24.8
2 7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật A00, A01 Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc; Thí sinh mức 26.5 điểm, Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 9; Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý >= 8.5 26.5
3 7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật A00, A01 Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Bắc 25.7
4 7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật A00, A01 Xét tuyến từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Bắc 28.15
5 7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật A00, A01 Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam 25
6 7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật A00, A01 Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Nam 27.05
7 7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật A00, A01 Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam 27.55

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự mới nhất

Cập nhật:
Top