Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) 2017, NHP-NH(PVPY)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn NHP (ĐH Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NH(PVPY) được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) (viết tắt: HVNH(PVPY)) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVNH(PVPY) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NH(PVPY) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Yên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Yên

Điểm chuẩn Trường Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) năm 2017: Điểm chuẩn NHP - Điểm chuẩn HVNH(PVPY)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 Tiêu chí phụ môn Toán 15.5
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 Tiêu chí phụ môn Toán 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) mới nhất

Cập nhật:
Top