Điểm chuẩn Học Viện Ngoại Giao 2020, Điểm chuẩn HQT-HVNG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Ngoại Giao năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HQT (ĐH Ngoại Giao) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Ngoại Giao trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NG được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Ngoại Giao NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Ngoại Giao (viết tắt: HVNG) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Ngoại Giao mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVNG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Ngoại Giao năm 2020: Điểm chuẩn HQT - Điểm chuẩn HVNG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310206 Quan hệ quốc tế A01 26.6
2 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26.6
3 7310206 Quan hệ quốc tế D03 25.6
4 7310206 Quan hệ quốc tế D04 25.6
5 7310106 Kinh tế quốc tế A00 26.7
6 7310106 Kinh tế quốc tế A01 26.7
7 7310106 Kinh tế quốc tế D01 26.7
8 7380108 Luật quốc tế A01 26
9 7380108 Luật quốc tế D01 26
10 7320107 Truyền thông quốc tế A01 27
11 7320107 Truyền thông quốc tế D01 27
12 7320107 Truyền thông quốc tế D03 26
13 7320107 Truyền thông quốc tế D04 26
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 34.75

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Ngoại Giao mới nhất

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 2021 thấp nhất 27 điểm

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 2021 thấp nhất 27 điểm. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn của Học viện Ngoại giao năm 2021 để cac bạn thí sinh tiện tham khảo. 

Điểm sàn xét tuyển Học viện Ngoại giao 2021 là bao nhiêu?

Điểm sàn xét tuyển Học viện Ngoại giao 2021 là bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn DAV và cách tính điểm vào trường Học viện Ngoại giao năm nay để các bạn thí sinh tham khảo xem tăng hay giảm so với năm ngoái nhé. 

Cập nhật:
Top