Điểm chuẩn Học Viện Phòng Không – Không Quân 2020, PKH-PKKQ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Phòng Không – Không Quân năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn PKH (ĐH Phòng Không – Không Quân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Phòng Không – Không Quân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PKKQ được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Phòng Không – Không Quân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Phòng Không – Không Quân (viết tắt: HVPKKQ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Phòng Không – Không Quân mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVPKKQ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PKKQ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Phòng Không – Không Quân năm 2020: Điểm chuẩn PKH - Điểm chuẩn HVPKKQ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Ngành Kỹ thuật hàng không A00, A01 Thí sinh Nam miền Bắc 25.85
2 Ngành Kỹ thuật hàng không A00, A01 Thí sinh Nam miền Nam 24.7
3 Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử A00, A01 Thí sinh Nam miền Bắc 24.4
4 Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử A00, A01 Thí sinh Nam miền Nam 22.9

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Phòng Không – Không Quân mới nhất

Cập nhật:
Top