Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự 2020, YQH-QYHQS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn YQH (ĐH Quân Y - Hệ Quân sự) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QYHQS được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự (viết tắt: HVQYHQS) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVQYHQS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QYHQS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2020: Điểm chuẩn YQH - Điểm chuẩn HVQYHQS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa (Thí sinh nam miền Bắc) A00; B00 Thí sinh đạt 26.5 điểm; tiêu chí phụ: Điểm môn Toán >= 9 (A00); Điểm môn Sinh >= 9 (B00) 26.5
2 7720101 Y khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) A00; B00 Thí sinh mức 28.65, tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 9.4 (A00); Điểm môn Sinh >= 8.5 (B00) 28.65
3 7720101 Y khoa (Thí sinh nam miền Nam) A00; B00 25.5
4 7720101 Y khoa (Thí sinh nữ miền Nam) A00; B00 28.3

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự mới nhất

Cập nhật:
Top