Điểm chuẩn Học Viện Tài Chính 2020, Điểm chuẩn HTC-HVTC

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Tài Chính năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HTC (ĐH Tài Chính) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Tài Chính trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TC được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Tài Chính NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Tài Chính (viết tắt: HVTC) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Tài Chính mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVTC và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TC qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Tài Chính năm 2020: Điểm chuẩn HTC - Điểm chuẩn HVTC

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340201C06 Hải quan & Logistics A01, D01, D07 Toán>=8,8 ; NV1-5 31.17
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 Toán>=8,2 ;NV1-3 31.8
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 Toán>=9,4 ; NV1-4 30.17
4 7340302C21 Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 Toán>=9 ; NV1-2 30.57
5 7340302C22 Kiểm toán A01, D01, D07 Toán>=9 ; NV1-8 31
6 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07 Toán>=8,8 ; NV1 32.7
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 24.7
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 Toán>=8,8 ; NV1-8 25.5
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D07 25
10 7340201D Tài chính - Ngân hàng D01 25
11 7340301 Kế toán A00, A01,007 26.2
12 7340301D Kế toán D01 26.2
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 Toán>=8,6 ;NV1-4 24.85

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Tài Chính mới nhất

 Dự đoán điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021 dự kiến lấy bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn của HVTC năm 2018, 2019 và 2020 nhằm giúp các thí sinh dự đoán điểm chuẩn AOF năm 2021 1 cách chính xác nhất. 

Cập nhật:
Top