Điểm chuẩn Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội 2023, LCDF-TKVTTLHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội năm 2023 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn LCDF (ĐH Thiết kế và Thời trang London Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2023 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TKVTTLHN được công bố chính thức bởi Trường Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội (viết tắt: HVTKVTTLHN) năm 2023 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội mới nhất cho năm học 2023. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVTKVTTLHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TKVTTLHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội năm 2023: Điểm chuẩn LCDF - Điểm chuẩn HVTKVTTLHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
Dữ liệu điểm chuẩn Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội năm 2023 đang cập nhật!

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top