Điểm chuẩn Học viện Tòa án 2020, Điểm chuẩn HTA-HVTA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học viện Tòa án năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HTA (ĐH Tòa án) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học viện Tòa án trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TA được công bố chính thức bởi Trường Học viện Tòa án NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học viện Tòa án (viết tắt: HVTA) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tòa án mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVTA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học viện Tòa án năm 2020: Điểm chuẩn HTA - Điểm chuẩn HVTA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7380101 Luật A00 Nam - Phía bắc 22.1
2 7380101 Luật A01 Nam - Phía bắc 24.05
3 7380101 Luật C00 Nam - Phía bắc 26.25
4 7380101 Luật D01 Nam - Phía bắc 21.7
5 7380101 Luật A00 Nữ - Phía bắc 24.15
6 7380101 Luật A01 Nữ - Phía bắc 23.7
7 7380101 Luật C00 Nữ - Phía bắc 27.25
8 7380101 Luật D01 Nữ - Phía bắc 23.8
9 7380101 Luật A00 Nam - Phía nam 22.05
10 7380101 Luật A01 Nam - Phía nam 21.4
11 7380101 Luật C00 Nam - Phía nam 24.5
12 7380101 Luật D01 Nam - Phía nam 21.1
13 7380101 Luật A00 Nữ - Phía nam 24
14 7380101 Luật A01 Nữ - Phía nam 22.95
15 7380101 Luật C00 Nữ - Phía nam 25.5
16 7380101 Luật D01 Nữ - Phía nam 23.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học viện Tòa án mới nhất

Điểm chuẩn Học viện Tòa án từ 23,15 đến 28,25 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tòa án 2021 lấy cao nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của trường Học viện Toà án năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi. 

Cập nhật:
Top