Điểm chuẩn Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam 2020, HYD-YDHCTVN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HYD (ĐH Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDHCTVN được công bố chính thức bởi Trường Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam (viết tắt: HVYDHCTVN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của HVYDHCTVN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDHCTVN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam năm 2020: Điểm chuẩn HYD - Điểm chuẩn HVYDHCTVN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y Khoa B00 Sinh 8,5, Toán 7,6, nguyện vọng 7 26.1
2 7720115 Y học cổ truyền B00 Sinh học 8,0, Toán 8,4, nguyện vọng 3 24.15
3 7720201 Dược học A00 Hoá học 8,0, Toán 9,0, nguyện vọng 2 25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam mới nhất

Cập nhật:
Top