Điểm chuẩn Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng 2017, DDC-KCN-ĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDC (ĐH Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KCN-ĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: KCN-ĐHĐN) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KCN-ĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KCN-ĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng năm 2017: Điểm chuẩn DDC - Điểm chuẩn KCN-ĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) A00; A16; D01; D90 TO >= 4.2;TTNV <= 2 15.5
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) A00; A16; D01; D90 TO >= 4;TTNV <= 2 15.5
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A16; D01; D90 TO >= 2.8;TTNV <= 1 15.5
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Các chuyên ngành: Hệ thống cung cấp điện - Kỹ thuật điện tử) A00; A16; D01; D90 TO >= 4.6;TTNV <= 1 15.5
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A16; D01; D90 TO >= 4.8;TTNV <= 1 15.5
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B00; D01; D90 TO >= 5.6;TTNV <= 7 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top