Điểm chuẩn Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế 2015, DHC-GDTCĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHC (ĐH Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn GDTCĐHH được công bố chính thức bởi Trường Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế (viết tắt: KGDTCĐHH) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KGDTCĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH GDTCĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế năm 2015: Điểm chuẩn DHC - Điểm chuẩn KGDTCĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00 15.67

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top