Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế 2020, DHE-KTVCNĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHE (ĐH Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTVCNĐHH được công bố chính thức bởi Trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế (viết tắt: KKTVCNĐHH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KKTVCNĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTVCNĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế năm 2020: Điểm chuẩn DHE - Điểm chuẩn KKTVCNĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480112 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hệ cử nhân 20
2 7480112KS Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hệ kỹ sư 20
3 7520201 Kỹ thuật điện 18
4 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế mới nhất

Cập nhật:
Top