Điểm chuẩn Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020, QHL-VNU-LS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QHL (ĐH Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VNU-LS được công bố chính thức bởi Trường Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội (viết tắt: KL-ĐHQGHN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KL-ĐHQGHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH VNU-LS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020: Điểm chuẩn QHL - Điểm chuẩn KL-ĐHQGHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7380101 Luật C00 27.5
2 7380101 Luật A00 24.3
3 7380101 Luật D01 24.4
4 7380101 Luật D03 23.25
5 7380101 Luật D78 24.5
6 7380101 CLC Luật A01 , D01, D07, D78 23.75
7 7380110 Luật kinh doanh A00, A01, D01, D03, D90, D91 24.55
8 7380109 Luật thương mại quốc tế A00, A01, D01, D78, D82 24.8

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất

Cách tính điểm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cách tính điểm trúng tuyển, điểm chuẩn Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2021. Tuyển sinh 24h thống kê các cách tính điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa Luật) năm nay 2021.

Học phí và điểm chuẩn Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2021

Mức đóng học phí khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 là bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật cách tính điểm chuẩn và review đôi nét về Khoa Luật của Đại Học Quốc gia Hà Nội.

Cập nhật:
Top