Điểm chuẩn Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội 2020, QHD-QTKD-ĐHQGHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QHD (ĐH Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QTKD-ĐHQGHN được công bố chính thức bởi Trường Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội (viết tắt: KQTKD-ĐHQGHN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KQTKD-ĐHQGHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QTKD-ĐHQGHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020: Điểm chuẩn QHD - Điểm chuẩn KQTKD-ĐHQGHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ A01, D01,D07, D08 Tiếng Anh >=5 18.35
2 7900102 Marketing và Truyền thông D01, D09, D10, D96 Tiếng Anh >=5 17.2

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top