Điểm chuẩn Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020, QHQ-QTĐHQGHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QHQ (ĐH Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QTĐHQGHN được công bố chính thức bởi Trường Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (viết tắt: KQTĐHQGHN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KQTĐHQGHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QTĐHQGHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020: Điểm chuẩn QHQ - Điểm chuẩn KQTĐHQGHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế 23.25
2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 20.5
3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý 19.5
4 QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính 19
5 QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh 21
6 QHQ06 Marketing (Song bảng VNU-HELP) 18
7 QHQ07 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka) 17

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top