Điểm chuẩn Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên 2018, DTQ-QTĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTQ (ĐH Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QTĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: KQTĐHTN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KQTĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QTĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2018: Điểm chuẩn DTQ - Điểm chuẩn KQTĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 13.5
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 14
3 7340301 Kế toán D96 13
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 13
5 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00; D15; D84; D90 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top