Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - ĐH Huế 2020, Điểm chuẩn DHI-KQTĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Quốc tế - ĐH Huế năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHI (ĐH Quốc tế - ĐH Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Quốc tế - ĐH Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QTĐHH được công bố chính thức bởi Trường Khoa Quốc tế - ĐH Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Quốc tế - ĐH Huế (viết tắt: KQTĐHH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Quốc tế - ĐH Huế mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KQTĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QTĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Khoa Quốc tế - ĐH Huế năm 2020: Điểm chuẩn DHI - Điểm chuẩn KQTĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310206 Quan hệ quốc tế 19.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Quốc tế - ĐH Huế mới nhất

Cập nhật:
Top