Điểm chuẩn Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM 2020, QSY-Y - ĐHQGTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QSY (ĐH Y - Đại học Quốc Gia TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn Y - ĐHQGTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM (viết tắt: KY - ĐHQGTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KY - ĐHQGTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH Y - ĐHQGTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn QSY - Điểm chuẩn KY - ĐHQGTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Y khoa 27.05
2 Dược học 26
3 Răng Hàm Mặt 26.7

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top