Điểm chuẩn Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng 2018, DDY-YDĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDY (ĐH Y Dược – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: KYDĐHĐN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KYDĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2018: Điểm chuẩn DDY - Điểm chuẩn KYDĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 TO >= 6.4;SI >= 7.75;HO >= 7.25; TTNV <= 3 22.15
2 7720301 Điều dưỡng B00 TO >= 6.4;SI >= 6.5;HO >= 4.5;  TTNV <= 2 18.15
3 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00 TO >= 7.8;SI >= 6.75;HO >= 7.25; TTNV <= 4 22.05
4 7720201B Dược học (tổ hợp B00) B00 TO >= 6.2;SI >= 7.75;HO >= 7.25; TTNV <= 1 21.45
5 7720201A Dược học (tổ hợp A00) A00 TO >= 7.8;HO >= 6.75;LI >= 6.5; TTNV <= 3 21.8

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top