Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2012, DDP-ĐHĐNTKT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDP (ĐH Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHĐNTKT được công bố chính thức bởi Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum (viết tắt: PHĐHĐNTKT) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHĐNTKT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHĐNTKT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum

Điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2012: Điểm chuẩn DDP - Điểm chuẩn PHĐHĐNTKT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán doanh nghiệp D1 Cao đẳng 10.5
2 C510102 CN Kỹ thuật Công trình xây dựng A Cao đẳng 10
3 C340101 Quản trị kinh doanh D1 Cao đẳng 10.5
4 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A Đại học 13
5 7580301 Kinh tế xây dựng A Đại học 13
6 7340301 Kế toán D1 Đại học 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh tổng quát D1 Đại học 13.5
8 7340201 Ngân hàng D1 Đại học 13.5
9 7340301 Kế toán A 13
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A 13
11 C340301 Kế toán doanh nghiệp A 10
12 7340101 Quản trị kinh doanh A 10
13 7340201 Ngân hàng A Đại học 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum mới nhất

Cập nhật:
Top