Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2013, DDP-ĐHĐNTKT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDP (ĐH Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHĐNTKT được công bố chính thức bởi Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum (viết tắt: PHĐHĐNTKT) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHĐNTKT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHĐNTKT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum

Điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2013: Điểm chuẩn DDP - Điểm chuẩn PHĐHĐNTKT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1 13
2 7580301 Kinh tế xây dựng A, A1 13
3 7340301 Kế toán A, A1 13
4 7340301 Kế toán D1 13.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) A, A1 13
6 7340101 Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) D1 13.5
7 7340121 Kinh doanh thương mại D1 13.5
8 7340121 Kinh doanh thương mại A, A1 13
9 7340302 Kiểm toán A, A1 13
10 7340302 Kiểm toán D1 13.5
11 A, A1 CN Kỹ thuật Công trình xây dựng C510102 (cao đẳng) 10
12 A, A1,D1 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) C340301 (cao đẳng) 10
13 A, A1,D1 Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) C340121 (cao đẳng) 10
14 A Công nghệ sinh học C420201 (cao đẳng) 10
15 B Công nghệ sinh học C420201 (cao đẳng) 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum mới nhất

Cập nhật:
Top