Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2014, DDP-ĐHĐNTKT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDP (ĐH Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHĐNTKT được công bố chính thức bởi Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum (viết tắt: PHĐHĐNTKT) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHĐNTKT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHĐNTKT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum

Điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014: Điểm chuẩn DDP - Điểm chuẩn PHĐHĐNTKT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 A, A1 Kỹ thuật điện, điện tử D520201 13
2 A, A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 13
3 A, A1 Kinh tế xây dựng D580301 13
4 A, A1 Công nghệ thông tin D480201 13
5 A, A1,D1 Kế toán D340301 13
6 A, A1,D1 Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) D340101 13
7 A, A1,D1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 13
8 A, A1,D1 Kinh doanh thương mại D340121 13
9 A, A1,D1 Kiểm toán D340302 13
10 71 Giáo dục tiểu học D140202 13
11 A, A1 CN Kỹ thuật Công trình xây dựng C510102 10
12 A, A1,D1 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) C340301 10
13 A Công nghệ sinh học C420201 10
14 B Công nghệ sinh học C420201 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum mới nhất

Cập nhật:
Top