Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2019, DDP-ĐHĐNTKT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDP (ĐH Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHĐNTKT được công bố chính thức bởi Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum (viết tắt: PHĐHĐNTKT) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHĐNTKT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHĐNTKT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum

Điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2019: Điểm chuẩn DDP - Điểm chuẩn PHĐHĐNTKT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140202 Giáo dục tiểu học A00; A09; C00; D01 19.5
2 7310205 Quản lý nhà nước A00; A09; C00; D01 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A09; C00; D01 14
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A09; C00; D01 14.86
5 7340301 Kế toán A00; A09; C00; D01 14
6 7380107 Luật kinh tế A00; A09; C00; D01 14.25
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; D07; D08; B00 14.4
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A04; D01 14.05
9 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) A00; A01; A04; D01 14.15
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A09; C00; D01 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum mới nhất

Cập nhật:
Top